Політика конфіденційності King Star Alliance


Оновлено 09.03.2020 Ця Політика конфіденційності ( «Політика») охоплює питання збору, використання, розголошення, передачі і зберігання особистої інформації Клієнтів, яку компанія КІНГ СТАР АЛЬЯНС (надалі – Контролер даних або КІНГ СТАР АЛЬЯНС), отримує про Клієнта при використанні останніми веб-сайту http://kingstaralliance.com/ (в подальшому іменується – «Сайт»).  

1.Загальна інформація

Зміст веб-сайту http://kingstaralliance.com/ є виключною власністю компанії КІНГ СТАР АЛЬЯНС. Контролер здійснює контроль і забезпечує обробку персональних даних в суворій відповідності з принципами і законодавством, що стосується захисту персональних даних, зокрема положенням Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського парламенту і ради про захист фізичних осіб стосовно обробки особистих даних і про вільний рух таких даних від 27 квітня 2016 р. Обробка персональних даних здійснюється повністю на законній основі з метою надання фізичним особам інформації, укладення та виконання договорів, відповідно до таких принципів: КІНГ СТАР АЛЬЯНС може оновити цю Політику конфіденційності, і в цьому випадку Компанія повідомляє суб’єктам даних через Сайт про будь-які зміни, перш ніж вони будуть застосовані.  

2.Визначення

«Персональні дані» – будь-яка інформація про Клієнта яка може ідентифікувати його прямо або побічно, за допомогою посилання на елемент ідентифікації, такий як ім’я, назва, ідентифікаційний номер, дані про місце розташування, мережевий ідентифікатор або один або кілька конкретних елементів, специфічних для його фізичної, фізіологічної, психологічної, економічної, культурної або соціальної ідентичності. «Клієнт» – особа, яка виконує будь-які дії на Сайті, а також є споживачем послуг КІНГ СТАР АЛЬЯНС незалежно від використання Інтернету в тому числі при укладанні з ним договору. «Обробка» – означає будь-яку операцію або набір операцій, які виконуються з персональними даними, включаючи, крім іншого їх збір, реєстрацію, збереження, зміну, використання, розкриття, доступ, передачу або знищення. «Конфіденційність персональних даних» – обов’язкова для дотримання КІНГ СТАР АЛЬЯНС або іншими особами, які отримали доступ до персональних даних, вимога не допускати їх поширення без згоди суб’єкта персональних даних, крім випадків наявності інших законних підстав. «Сооkies» – фрагмент даних, відправлений веб-сервером і який зберігається на комп’ютері Клієнта, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в НТТР-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту. «IР-адреса» – унікальна мережева адреса вузла в комп’ютерній мережі, побудованій за протоколом.  

3.Категорії персональних даних (предмет конфіденційності)

Категорії оброблюваних Персональних даних залежать від контексту взаємодій і відносин Контролера і Клієнта. Таким чином, Контролер може обробляти такі категорії персональних даних: Вищенаведені персональні дані Політики конфіденційності можуть бути надані Клієнтом для КІНГ СТАР АЛЬЯНС будь-якими способами в тому числі по електронних каналах зв’язку через Інтернет по телефону, на паперовому носії, усно.  

4.Цілі та основи обробки персональних даних

Персональні дані Клієнтів можуть оброблятися КІНГ СТАР АЛЬЯНС безпосередньо і / або через уповноважених осіб на підставі наступних цілей і підстав:  

5.Одержувачі персональних даних та обробка

З метою обробки Контролер даних може розкривати певні категорії Персональних даних наступним категоріям одержувачів: КІНГ СТАР АЛЬЯНС застосовує такі види обробки персональних даних: збір, запис, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передача (поширення – надання, доступ), знеособлення, псевдонімізація, блокування, видалення, знищення персональних даних. КІНГ СТАР АЛЬЯНС має право здійснювати автоматизовану, не автоматизовану і змішану обробку персональних даних. В процесі обробки персональних даних може складатися профіль Клієнта, який необхідний для надання послуг. Запити Клієнтів про надання відомостей про персональні дані, що обробляються КІНГ СТАР АЛЬЯНС, а також запити про блокування, зміну, уточнення або видалення персональних даних, направляються суб’єктами персональних даних по електронній пошті, поштовим зв’язком або кур’єром. Запити надсилаються з електронної адреси, раніше наданої суб’єктом персональних даних КІНГ СТАР АЛЬЯНС, або з додатком паспортних даних Клієнта (номер паспорта або іншого основного документа, що посвідчує особу суб’єкта персональних даних, відомості про дату видачі зазначеного документа й орган, що його видав). КІНГ СТАР АЛЬЯНС розглядає запити суб’єктів персональних даних і направляє відповіді на них протягом 30 (тридцяти) днів з моменту надходження звернення. Запити про зміну неповних, неточних або неактуальних персональних даних, а також запити про видалення даних, які були незаконно отримані КІНГ СТАР АЛЬЯНС або не відповідають заявленим цілям обробки, підлягають розгляду протягом 7 (семи) робочих днів. Відповідь КІНГ СТАР АЛЬЯНС на запит суб’єкта персональних даних направляється за адресою, вказаною Клієнтом у відповідному запиті.  

6.Тривалість обробки персональних даних

Контролер даних буде обробляти Особисті дані Клієнта протягом терміну, необхідного для цілей обробки і згодом відповідно до внутрішньої політики КІНГ СТАР АЛЬЯНС, а також з метою дотримання застосовних правових зобов’язань, включаючи, але не обмежуючись, положеннями, що стосуються зобов’язання архівування.  

7.Передача особистих даних

Персональні дані, надані КІНГ СТАР АЛЬЯНС, можуть передаватися на території України, ЄС, та країн СНД.  

8.Безпека персональних даних

Контролер надає великого значення конфіденційності та безпеки Особистих даних Клієнтів і гарантує їх безпеку в процесі обробки. У зв’язку з цим Контролер здійснює відповідні технічні та організаційні заходи для забезпечення рівня безпеки, відповідного до ризиків, пов’язаних з типами оброблюваних даних і операціями обробки. В рамках захисту персональних даних від несанкціонованого доступу КІНГ СТАР АЛЬЯНС забезпечує такий режим безпеки приміщень, в яких розміщені інформаційні системи персональних даних, який перешкоджає можливості неконтрольованого проникнення третіх осіб в такі приміщення, визначає перелік осіб, доступ яких до персональних даних необхідний для виконання ними службових обов’язків, застосовує засоби антивірусного захисту інформаційних систем обробки персональних даних, здійснює резервне копіювання баз персональних даних, призначає особу, відповідальну за забезпечення безпеки персональних даних.  

9.Надання персональних даних

Надання Персональних даних – необхідна умова для користування послугами, що надаються КІНГ СТАР АЛЬЯНС, укладення договорів, використання Сайту і інших можливостей. У деяких випадках відмова надати Персональні дані може привести до неможливості отримання послуг КІНГ СТАР АЛЬЯНС, в тому числі тих, що надаються через Веб-сайт (наприклад, неможливість реєстрації запиту).  

10.Права суб’єкта даних

Що стосується обробки Персональних даних, зазначених у цій Політиці конфіденційності, кожен суб’єкт даних отримує наступні права відповідно до правових положень:  

11.Питання з політики конфіденційності КІНГ СТАР АЛЬЯНС

З питань політики конфіденційності, Користувач може зв’язатися з КІНГ СТАР АЛЬЯНС через веб-сайт kingstaralliance.com